Přejít na obsah

Navigace

Speciál k 60. výročí
Doktor se vrátí...
07x14 - The Name Of The Doctor
odvysíláno 30. 10. 2014

Copyright & abuse notice

English version follows the czech one.

Doložka o autorských právech

Novinky na Doctor Who.cz jsou autorsky chráněným obsahem a nesmí být dále šířeny bez písemného souhlasu Doctor Who.cz a autora. Novinky mohou být citovány, ale vždy uveďte doctorwho.cz jako zdroj včetně hypertextového odkazu.

Titulky vyrobené členy redakce jsou autorským materiálem Doctor Who.cz a jejích autorů a jsou poskytovány pod licencí CC-BY-NC-SA (Creative Commons – Uveďte autora, nekomerční použití, zachovejte licenci). V odvozených dílech prosím uveďte link na www.doctorwho.cz jako zdroj.

Popisy epizod, informace o postavách a hercích a cokoliv dalšího, co můžete nalézt na tomto webu a není přisuzováno někomu jinému je vlastnictvím a autorským obsahem Doctor Who.cz a jeho autora, všechna práva vyhrazena. Tento obsah nesmí být dále šířen v jakékoliv podobě bez písemného souhlasu.

Komentáře k článkům jsou obsahem tvořeným návštěvníky stránek a veškerou odpovědnost za jejich obsah nese jejich autor.

Prosím nelinkujte přímo soubory a obrázky uložené na tomto serveru.

Tato stránka je fanouškovský web, nemáme žádné spojení s Doctor Who ani jeho autory.

Všechna práva na převzatém obsahu (obrázky, videa, titulky a další) zde prezentovaném zůstávají právoplatným vlastnictvím jejich majitelů.

Vyloučení odpovědnosti

Doctor Who.cz ani autor a jeho spolupracovníci (dále jen redakce) nezaručuje vhodnost ani správnost informaci obsažených na tomto serveru. Všechny dokumenty a obsah jsou poskytovány „tak jak jsou“ bez jakékoliv záruky. Redakce se tímto zříká všech záruk a podmínek týkajících se těchto informaci včetně, ale nejen, všech předpokládaných záruk a podmínek. Redakce není v žádném případě zodpovědný za žádné škody vzniklé následkem ztráty použitelnosti, dat nebo zisku a to i v případě smluvního závazku, zanedbání ani jiného protiprávního jednání, ani za škody vzniklé v souvislosti s používáním informací dostupných na tomto serveru.

Zneužití, odstranění obsahu

Protože není naším cílem podporovat šíření warezu ani jiné protiprávní jednání, máte možnost jakýkoliv obsah, který se vám zdá závadný nahlásit redakci a ta se ho pokusí v co nejkratší době odstranit. Aby bylo žádostí co nejdříve vyhověno, dodržte prosím následující kroky:

 • Jste-li majitelem autorského obsahu umístěného na tomto serveru a nesouhlasíte s jeho umístěním zde, uveďte přesné adresy stránek kde je obsah umístěn.
 • Uveďte správné a pravé kontaktní informace (minimálně jméno a e-mail)
 • Poskytněte nějaký důkaz, že jste skutečně majitelem díla, jehož stažení žádáte, nebo že jednáte s autorovým svolením
 • E-mail zašlete na adresu redakce [at] doctorwho.cz

Odesláním zprávy se zavazujete, že veškeré uvedené informace jsou pravdivé.


Copyright info

Doctor who.cz news is copyright protected content and cannot be redistributed without written consent from Doctor Who.cz and his author. News can be cited, but you must provide doctorwho.cz as source and include a hyperlink.

Subtitles created by members of editorial staff are copyrighted content of Doctor Who.cz and its authors and are distributed under CC-BY-NC-SA (Creative Commons - Attribution Non-Commercial Share Alike).

Episode synopsis, characters and actors information and everything else contained on this site, which is not attributed to someone else is property and copyright content of Doctor Who.cz and its author, all rights reserved. This content cannot be redistributed in any form without written consent.

Articles comments are content created by site users and all responsibility of its content remains on them.

Please do not hot link files and images saved on this server.

This is a non-profit fan site.

All copyrights on reproduced content (images, videos, subtitles etc.) presented here remain property of their rightful owners.

Disclaimer

Doctor Who.cz or author and his collaborators (editorial staff) does not guarantee the suitability or accuracy of the information contained on this site. All content and documents are provided “AS IS” without warranty of any kind. Editorial staff hereby disclaims all warranties and conditions related to this information, including, but not limited to, all implied warranties and conditions. Editorial staff is not in any way responsible for any damages resulting from loss of use, data or profits, even if the contractual obligation, negligence or other unlawful conduct, or for damages resulting from the use of information available on this server.

Abuse, content removal

We do not support spread of warez and pirated content, or any other illegal activity. If you find objectionable content, you cat report it to us and we will try to remove it as soon as possible.  We only comply to notices with are based on following steps:

 • Write an e-mail and specify where you believe the copyrighted material is located. Please do not send it via attached files, but provide direct link.
 • Provide us with sufficient contact information (at least name and e-mail)
 • Provide us with evidence, that you own the copyright to said content
 • Include the following statement: “I have a good faith belief that use of the copyrighted materials described above as allegedly infringing is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.”
 • Send this information to redakce [at] doctorwho.cz

By sending the message you agree, that the information in the message are accurate and you are the owner of the content or you are authorized to act on behalf of the owner. 


Aktuální epizoda

Poslední titulky

Legend of the Sea Devils
 • Stav překladu: 1% (18.4. 11:04)
 • Pomalu začínám asi to bude trvat dlouho
 • Autor: Blackthunder
 • …p.iP.WEB-DL.AAC2.0.H.264-TVLAMERS

Nejnovější komentáře

Doporučujeme